=

TIPS 4วิธียืดอายุการใช้งานตู้เย็น

  เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นสำคัญ ที่สามารถช่วยยืดอายุอาหาร รักษาความสดของผัก ผลไม้ หรืออื่นๆ เป็นตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เชื่อว่าแทบทุกบ้านจะต้องมีตู้เย็นอย่างแน่นอน แต่จะใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพของตู้เย็นที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติกันล่ะ บทความนี้มีคำตอบ ขอเสนอ TIPS 4วิธียืดอายุการใช้งานตู้เย็น

  1. อย่าให้ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไป  การที่ปล่อยให้ของในตู้เย็นมีแน่นเกินไป จะส่งผลให้ตู้เย็นนั้นทำงานหนัก ควรที่จะตรวจสอบ และนำของที่หมดอายุ หรือไม่สามารถใช้งานได้ออกไปอยู่เป็นประจำ และระวังการวางของบริเวณช่องประตู หากมีน้ำหนักมากเกินไป อาจส่งผลให้ประตูชำรุดได้

  2. น้ำแข็งในตู้เย็น  หากเป็นตู้เย็นในรุ่นเก่าที่ยังมีน้ำแข็งเกาะอยู่ ก็ให้หมั่นตรวจดู เพื่อไม่ให้มีน้ำแข็งเกาะอยู่ในตู้เย็นเป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้ตู้เย็นนั้นทำงานหนัก หากพบเห็นก็ให้ทำการละลายน้ำแข็งออก

  3. อย่าตั้งชิดผนังเกินไป  ไม่ควรตั้งตู้เย็นให้ชิดผนังจนเกินไป ให้เว้นระยะห่างตู้เย็นให้ออกห่างจากผนังประมาณ 15ซม. หรือมากกว่า เพื่อการระบายความร้อนที่ดี

  4. ตั้งอุณหภูมิให้พอดี  เนื่องจากตู้เย็น มีอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 0-4 องศาเซลเซียส หากทำการตั้งอุณหภูมิตู้เย็นให้สูงไปกว่านี้ อาจส่งผลให้แบคทีเรียเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ไม่สามารถเก็บรักษาความสดของอาหารไว้ได้