=

Trick 4 เทคนิค เก็บของย้ายบ้าน ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ

  การย้ายบ้าน เป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างมีความสำคัญประกอบได้ด้วย รายละเอียดยิบย่อยต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การบรรจุสิ่งของ เคลียร์ของ ย้ายของ ตัวช่วยในการขนย้าย อื่นๆอีกมากมาย ดังนั้น เพื่อให้ขั้นตอนในการย้ายบ้านเป็นไปได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น ขอเสนอ 4 เทคนิคเก็บของย้ายบ้าน ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

  1. วางแผน  เพื่อช่วยให้ขั้นตอนในการย้ายบ้านนั้นรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ก็ควรที่จะผ่านกระบวนการวางแผนเสียก่อน ว่าจะจัดข้าวของเครื่องใช้อย่างไร สิ่งที่จะบรรจุมีเพียงพอ หรือขาดอะไรบ้าง หรืออาจทำตารางขึ้นมาว่าสิ่งของบรรจุแล้ว สิ่งของชิ้นไหนย้ายแล้ว เพื่อให้การขนย้ายของนั้นเป็นไปตามระบบระเบียบ ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

  2. บรรจุสิ่งของ  ควรจะจัดการแยกประเภทสิ่งของต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการบรรจุ เช่น นำหนังสือใส่กล่องลัง พับผ้าลงในถุงใส่ของใบใหญ่ ในส่วนของใช้ที่สามารถแตกได้ อาจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการห่อหุ้มหลายชั้น เป็นต้น

  3. ตรวจสอบความเรียบร้อย  หลังจากที่ทำการบรรจุสิ่งของต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มย้ายของ ควรตรวจสอบความเรียบร้อยอีกที เป็นการช่วยเช็คของใช้ในบ้านไปในตัว ลดปัญหาสิ่งของตกหล่น

  4. ตัวช่วยย้ายของ  ตัวช่วยในการย้ายของ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้น ก่อนการเริ่มย้ายของ เพื่อนๆอาจลองหาตัวช่วย อย่างเช่น รถเข็น ลูกล้อ สำหรับย้ายของ และอื่นๆไว้ เพื่อช่วยให้การย้ายของสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น