=

TIPS 3 วิธีตรวจสอบหลังคา ก่อนเกิดปัญหา

  หลังคาเองก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากส่วนหนึ่ง เนื่องจากเป็นส่วนที่ปกคลุมบ้านทั้งหลังให้ปลอดภัย กันแดดกันฝน จึงควรที่จะหมั่นตรวจสอบ ว่าเกิดความเสียหายหรือไม่ เพื่อที่ว่าหากเกิดความเสียหาย ชำรุดขึ้น จะได้ทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ขอเสนอ 3 วิธีตรวจสอบหลังคา ป้องกัน ก่อนเกิดปัญหา

  1. สังเกตจากนอกบ้าน

  การตรวจสอบขั้นพื้นฐาน คือการสังเกตหลังคาด้วยสายตาจากนอกบ้าน ในจุดที่จะต้องสังเกตก็คือ กระเบื้องที่เผยอ หรือแตกหัก ทาบได้ไม่พอดีกับกระเบื้องข้างๆ เช็คครอบสันหลังคา ว่าแนบสนิทกับกระเบื้องหลังคาทุกแผ่นที่อยู่ข้างใต้ รางน้ำฝนแนบสนิท แน่นพอดีกับแนวขอบหลังคา ครอบข้าง เชิงชาย ฝ้าหลังคา และวัสดุประกอบหลังคาประกบติดกันแน่นสนิทดี ไม่มีความเสียหายหรือรอยแตกใดๆ และรอยร้าวของกระเบื้องหลังคา ที่นำมาสู่ความเสียหายได้ในอนาคต

  หากตรวจพบความผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่ง จะต้องดำเนินการซ่อมแซมในทันที หากกระเบื้องหลังคาแตกหัก ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่ และหากหลังคาดูเก่าเสื่อมสภาพแล้ว  แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนยกแผง ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดี หรือหากเกิดรอยร้าว รอยแตก หรือการประกบกันไม่สนิทเกิดขึ้นไม่มาก อาจแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ซิลิโคน หรือปูนยาแนวอุดรอยแยกระหว่างหลังคา

  2. วัสดุเสื่อมสภาพ

  เป็นเรื่องปกติที่พบเจอได้บ่อย เพราะหลังคาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าบ้านอายุ 3ปี ควรตรวจสอบปูนยาแนวบริเวณรอยต่อกระเบื้อง ว่าเกิดการรั่วซึม หรือเสื่อมสภาพลงหรือไม่ เพื่อจะได้รีบอุดบริเวณรอยต่อได้อย่างสมบูรณ์ และควรตรวจสภาพเป็นประจำทุกๆ 3-5ปี เพื่อความมั่นใจในการอยู่อาศัย

  เมื่อบ้านมีอายุเข้าสู่ปีที่ 10 ก็ถึงเวลาที่ต้องเริ่มตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ทั้งตัวหลังคา ตัวกระเบื้องเอง สีของหลังคา ปูนยาแนวตามรอยต่อ รวมทั้งสังเกตตัวหลังคาที่แอ่นลง ไม่เป็นระนาบเรียบเหมือนหลังคาทั่วไป หากมีเหตุเหล่านี้ควรเปลี่ยนหลังคาทั้งแผงได้ทันที แต่หากเมื่อต้องการเปลี่ยนหลังคา ก็จำเป็นที่จะต้องปรึกษาช่างที่เชี่ยวชาญ เพราะต้องคำนวณเรื่องการรับนำหนักของโครงสร้างบ้านเดิมไปด้วย

  3. คราบน้ำบนฝ้า สัญญาณหลังคารั่ว

  ให้สังเกตฝ้าเพดานของบ้าน โดยเฉพาะชั้นบนสุดที่ติดกับใต้หลังคา ถ้าบ้านไหนเจอคราบน้ำบนฝ้าเพดาน แสดงถึงเกิดการน้ำรั่ว ซึ่งสาเหตุที่เกิดการน้ำรั่ว จนสามารถซึมเข้ามาถึงฝ้าเพดานได้ก็มีหลากหลายอย่าง ตั้งแต่ปัจจัยภายนอกอย่างหลังคารั่ว ไปจนถึงปัจจัยในบ้านอย่างการรั่วซึมจากแหล่งอื่น แล้วมารวมเป็นแอ่งอยู่บริเวณนั้นพอดี

  การแก้ปัญหาได้โดยการ เจาะช่องฝ้าเพดาลในจุดที่มีการรั่วซึม เพื่อสืบหาต้นตอที่แท้จริงของคราบน้ำ สังเกตจากฝ้าเพดานสู่ตัวหลังคาว่ามีแสงสว่างลอดเข้ามาในจุดใดบ้าง เพราะหมายความว่าจุดนั้นเป็นช่องว่างที่เปิดให้น้ำเล็ดลอดเข้ามาได้ หรือหากไม่เกิดจากหลังคารั่วในจุดนั้น ให้สังเกตคราบของทางน้ำไหล ว่ามีที่มาจากจุดไหน เพื่ออุดรอยรั่วได้อย่างทันท่วงที