=

TIPS 5 วิธีป้องกันเสียงดังรบกวน จากภายนอกบ้าน

  มลพิษทางเสียงเองก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งในทางกายและทางใจ ไม่ว่าจะเสียงดังจากข้างห้อง หรือสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่สร้างความกวนใจให้กับเรา จึงอยากเสนอ 5 วิธีป้องกันเสียงดังรบกวน จากภายนอกบ้าน

  1. วอลเปเปอร์  นอกจากจะช่วยตกแต่ง เพิ่มความสวยงามแล้วนั้น ยังช่วยดูดซับและลดทอนเสียง การเลือกวอลเปเปอร์แบบหนาชนิดโฟม ก็เป็นตัวเลือกที่ช่วยลดเสียงได้

  2. เตียงนอน  ควรเว้นระยะห่างของเตียงและผนังห้อง ปรับเตียงให้ห่างจากผนังห้อง  หรือวางหัวเตียงเข้ากับมุมผนังห้อง ก็เป็นอีกทางเลือก ที่ช่วยลดเสียงได้

  3. แผ่นดูดซับเสียง  อีกตัวเลือกที่น่าสนใจ ติดตั้งแผ่นดูดซับเสียงไว้บริเวณผนังห้อง ซึ่งในปัจจุบันมีหลาดหลายรูปแบบให้เราได้เลือก

  4. ผ้า  อาจหาของตกแต่งห้องต่างๆด้วยผ้า เช่น ผ้าม่าน โซฟาแบบผ้า หรือตกแต่งด้วยพรมหนาๆสักผืนในห้อง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย เพราะผ้าเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับเสียง ช่วยลดเสียงรบกวนได้

  5. หน้าต่าง  เลือกใช้หน้าต่างบานเปิด หรือหน้าต่างบานกระทุ้ง ซึ่งคอนโดนิยมเลือกใช้ เนื่องจากช่วยลดเสียงได้