=

TIPS 3 พฤติกรรม ทำให้บ้านรก

  หากในวันหนึ่ง คุณได้ลองมองไปรอบๆห้อง แล้วได้สังเกตเห็นถึงความรกของห้องตัวเอง ก็ไม่ต้องแปลกใจไป ว่าต้นเหตุเป็นเพราะอะไร เพราะต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมของคุณนั่นเอง ขอเสนอ TIPS 3 พฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง หากไม่อยากให้บ้านรก

  1. วางของระเกะระกะ  ปัญหาบ้านรก ปัจจัยอย่างหนึ่งมาจากการวางของระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าว ก็ให้ทำการจัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบ หรือหาตะกร้ามาใส่ของ โดยแยกประเภทสิ่งของ เพื่อให้เราจัดวางได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

  2. ไม่เก็บของเข้าที่  หลังจากที่ใช้งานสิ่งของต่างๆ หลายคนอาจเผลอวางไว้สักมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ซึ่งพฤติกรรมนี้ นอกจากจะทำให้บ้านรกแล้ว ยังทำให้เกิดการหาของไม่เจออีกด้วย ดังนั้น หลังจากที่ผ่านการใช้งานก็ควรเก็บเข้าที่ทันที

  3. เสียดายของ  การเสียดายของ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้บ้านของเรานั้นรก ดังนั้น อาจจะหาวันเวลาว่างๆมาจัดการเคลียร์สิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย หากมีสิ่งของชิ้นไหนที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดี ให้จัดเก็บรวบรวม แล้วนำไปบริจาค นอกจากจะเพิ่มพื้นที่ให้บ้านแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกด้วย