=

TIPS 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกัน และวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดไฟไหม้

  โจรปล้นบ้าน 10ครั้ง ก็ไม่เท่าไฟไหม้บ้านแค่ครั้งเดียว เป็นสำนวนที่บรรยายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ดีเพียงแค่ประโยคเดียว เพราะแม้โจรปล้นบ้านก็ทำได้แค่เอาเงินทอง และทรัพย์สินไปได้เท่าที่ขนได้ ทรัพย์สิน และตัวบ้านยังคงอยู่ แต่ไฟไหม้บ้านนั้น สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งหมด แล้วยังทำความเสียหายแก่บ้านใกล้เรือนเคียงอีกด้วย ขอเสนอ 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกัน และวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

10ข้อควรรู้ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้

  1. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ให้อยู่ในสภาพดี หากชำรุดให้รีบทำการซ่อมแซม

  2. เลือกให้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน มอก.

  3. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งานแล้วทุกครั้ง

  4. หมั่นตรวจสอบเตา และถังกาซหุงต้ม ให้อยู่ในสภาพดี ปิดวาล์วที่หัวถังทุกครั้ง หลังเลิกใช้งาน

  5. หน้าต่างที่ติดเหล็กดัด ต้องมีช่องทางออกฉุกเฉินที่เปิดได้อย่างน้อย 1บานทุกห้อง

  6. ควรติดตั้งถังดับเพลิงภายในบ้านในจุดที่เห็นเด่นชัด ปราศจากสิ่งกีดขวาง และคนในบ้านต้องใช้ถังดับเพลิงเป็นทุกคน

  7. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟ เพื่อช่วยป้องกันไฟฟ้ารั่วและอัคคีภัย

  8. วัสดุที่เป็นเชื้อเพลงไวไฟทุกชนิด ต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ

  9. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ เช่น ดับธูปเทียนให้สนิท

  10. ควรติดเบอร์โทร. 199 และเบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงในพื้นที่ไว้ในที่ที่มองเห็นได้เด่นชัด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

  1. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อย่าปิดประตูหน้าต่างออก เพราะออกซิเจนจะทำให้ไฟลุกไหม้มากขึ้น หากเส้นทางหนีไฟมีควันไฟปกคลุม ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูก หรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศ บริสุทธิ์มาครอบศีรษะ เพื่อป้องกันการสำลักควัน และให้หมอบคลานต่ำไปตามเส้นอพยพทีปลอดภัย

  2. ไม่ควรเข้าไฟหลบหนีไฟบริเวณที่เป็นจุดอับ เช่น ห้องน้ำ เพราะเป็นที่ที่มีหน้าต่างน้อย อาจสำลักควัณไฟ หรือถูกไฟคลอกเสียชีวิตได้