=

TIPS เคล็ดลับจัดบ้านให้เหมาะสมกับเด็ก

  หากในบ้านไหนที่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ พื้นที่พื้นที่ภายในบ้านเองก็เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะในเรื่องของการทำความสะอาด ความปลอดภัย และอื่นๆ ฉะนั้น จึงอยากเสนอ TIPS 5วิธีจัดบ้าน ให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก

  1. การทำความสะอาด  ฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่างๆภายในบ้าน เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กๆป่วยได้ ฉะนั้นทางที่ ควรหมั่นปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ภายในบ้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

  2. พื้นที่ภายในบ้าน  ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน ควรจะเคลียร์และเก็บให้เรียบร้อย ถือเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในบ้าน ทำให้เด็กๆสามารถเล่นสนุกและใช้งานได้อย่างเต็มที่

  3. สายไฟและปลั๊กไฟ  ถือเป็นอีกหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพิ่มความปลอดภัยควรซ่อนสายไฟในท่อ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อย่างการสะดุด หกล้ม ส่วนปลั๊กไฟควรมีฝาครอบเพื่อช่วยป้องกันกรณีที่เด็กเผลอเอานิ้วเข้าไปแหย่ในอุปกรณ์

  4. อุปกรณ์ในห้องครัว เช่น ของมีคม กระติกน้ำร้อน วัตถุไวไฟ และอื่นๆ ผู้ปกครองควรระมัดระวัง เก็บสิ่งเหล่านี้ให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

  5. บันได  บันไดบ้านก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ทำให้เด็กๆสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ฉะนั้น สำหรับบ้านที่เป็นสองชั้น ควรติดตั้งประตูกั้น ตรงบริเวณทางลงบันได เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้