=

TIPS 5 ต้นไม้กันงู ปลูกไว้ป้องกันงูเลื้อยเข้าบ้าน

  ทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นสามารถมีกันอยู่ได้หลายทาง เพียงแค่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่าปัญหาสัตว์มีพิษเข้าบ้าน นอกจากแก้ปัญหาด้วยการรับมือแล้ว เราสามารถป้องกันปัญหาเชิงรุกได้ด้วยเช่นกัน จึงอยากเสนอ 5 พันธุ์ต้นไม้กันงู เป็นการป้องกันปัญหางูเลื้อยเข้าบ้านด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารเคมี

จิงจูฉ่าย

  ต้นจิงจูฉ่ายเป็นผักสมุนไพรล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายๆกับใบผักชี เพราะมีรูปร่างใบเป็นแฉกๆ มีง้าวติดพื้นหรืออยู่ใต้ดิน ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านตามต้น ออกใบเรียงสลับกัน ถ้ามีดอกก็จะเป็นดอกขนาดเล็กสีขาวหรือสีแดง เนื่องจากต้นจิงจูฉ่ายมีกลิ่นฉุนที่งูไม่ชอบ เราสามารถปลูกจิงจูฉ่ายได้ด้วยการปักชำ หรือเพาะเมล็ดก็ได้

ฟ้าทะลายโจร

  ฟ้าทะลายโจร หรืออีกชื่อคือ “หญ้ากันงู” เป็นไม่ล้มลุก ปลูกด้วยการเพาะเมล็ด ลำต้นเหลี่ยม ใบเลี้ยงเดี่ยว ผิวใบเกลี้ยง ทรงใบรีและแคบ มีการออกดอกที่ซอกใบ บริเวณปลายยอดมีสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก ปลายกลีบดอกแตกเป็นแฉก มีผลแห้งทรงรี คล้ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น ซึ่งหากงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วลำตัวของงูสัมผัสกับราก หรือใบของฟ้าทะลายโจร จะทำให้ผิวหนังเกิดการปวดบวมได้

กุยช่ายประดับ

  กุยช่ายประดับ หรือกุยช่ายม่วง เป็นอีกหนึ่งต้นไม้กันงูไม่ให้เข้ามาในเขตบ้านได้ ซึ่งกุยช่ายประดับ เป็นไม้ยืนต้นอายุนานหลายปี มีหัวอยู่ใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวยาว แบน ปลายแหลม ออกดอกสีม่วง ลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีกลิ่นคล้ายกุยช่าย

ดาวเรือง

  ดอกดาวเรือง หนึ่งในต้นไม้มงคล เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรง สีเขียวเป็นร่อง แตกกิ่งบริเวณโคนต้น ใบมีลักษณะคล้ายขนนก มีทั้งสีเหลืองและสีเหลืองปนส้ม กลีบดอกมีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลม กลิ่นของดอกดาวเรืองนั้น จะไปรบกวนการจู่โจมของงู และยางในลำต้นดอกดาวเรือง ก็มีฤทธิ์ทำให้งูระคายเคืองผิวและทำให้สายตาของงูพร่าเลือนได้

ต้นระย่อม

  ต้นระย่อม เป็นไม่พุ่มเตี้ย ผลัดใบในฤดูแล้ง และผลิใบในฤดูฝน มักออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ปลายกลีบสีขาว โคนกลีบสีชมพู หรือแดงเข้ม เหตุที่เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ไล่งูได้ เพราะต้นระย่อมมีฤทธิ์รบกวนระบบประสาท และระบบหัวใจของงูนั่นเอง