=

TIPS 5 ขั้นตอน ทำความสะอาดบ่อปลาอย่างง่ายๆ

  บ่อปลาบริเวณหน้าบ้าน ถือได้ว่าเป็นอีกองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในบ้านให้ดูเย็นสบาย และน่าพักผ่อนยิ่งขึ้น ดังนั้นเรื่องของการทำความสะอาดบ่อปลาจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้น จึงอยากจะเสนอ 5ขั้นตอนในการทำความสะอาดบ่อปลา ที่จะช่วยให้การทำความสะอาดนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายๆ

ขั้นตอนการทำความสะอาดบ่อปลา

  1. ให้เตรียมกะละมังโดยรองน้ำสะอาดให้เรียบร้อย แล้วจึงย้ายปลาจากบ่อใส่กะละมัง

  2. เมื่อย้ายปลาทั้งหมดใส่กะละมังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตักน้ำในบ่อออกให้หมด

  3. ขัดบริเวณรอบๆบ่อปลา และล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

  4. หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ก็ให้ทำการเติมน้ำสะอาดให้เต็มบ่อ

  5. เมื่อทำทั้ง 4ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้ทำการ ย้ายปลากลับเข้าไปในบ่อ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย