=

Trick รดน้ำต้นไม้อย่างถูกวิธี ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม

  การปลูกต้นไม้ไว้ในบ้าน นับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยทำให้บรรยากาศในบ้านของเรานั้นน่าอยู่ เย็นสบาย แถมยังช่วยฟอกอากาศได้อีกด้วย แต่การดูแลก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ต้นไม้ของเรานั้นเจริญเติบโต และงอกงามได้อย่างสวยงาม ฉะนั้น จึงอยากเสนอ Trick วิธีการรดน้ำอย่างถูกวิธี

  1. ความชื้นของดิน  ก่อนที่เราจะเริ่มรดน้ำ สังเกตบริเวณเดินรอบๆ ว่ายังมีความชื้นอยู่หรือเปล่า หากดินยังมีความชื้นก็ไม่ควรรดน้ำเพิ่มลงไป เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้ต้นไม้เฉาตายได้

  2. สายยาง  เลือกใช้สายยางรดน้ำที่ปรับระดับน้ำได้ เพราะต้นไม้แต่ละชนิดมีความต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกัน ฉะนั้นควรหาข้อมูลต้นไม้แต่ละต้นให้ดี เพื่อที่เราจะได้ดูแลรดน้ำได้อย่างเหมาะสม

  3. บริเวณที่ควรรดน้ำ  ควรรดน้ำให้ถึงบริเวณรากของต้นไม้ เพราะรากถือเป็นส่วนที่สำคัญ ที่จะไปหล่อเล้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ และระมัดระวังการรดน้ำบริเวณดอกที่กำลังบาน เพราะเป็นส่วนที่บอบบาง ควรรดค่อยๆ อย่างเบามือ

  4. เวลาในการรดน้ำ  ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการรดน้ำต้นไม้ เนื่องจากช่วยลดการระเหยน้ำได้ แต่หากในบางวันที่ไม่สะดวก จะเปลี่ยนเป็นช่วงเย็นของวันก็ได้เหมือนกัน