=

8 เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ห้ามใช้งาน ระหว่างฝนตก

  เมื่อเกิดฝนตกแล้ว เป็นที่รู้กันดีว่าอาจมีการเกิดฟ้าร้อง หรือฟ้าผ่าตามมาได้ ซึ่งหากมีฟ้าผ่าลงมาในอาคาร อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระชาก และวิ่งมาตามสายไฟ สายโทรศัพท์ เสาอากาศ ท่อประปา ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย และอาจส่งผลไปถึงผู้ใช้งานอีกด้วย ดังนั้นจึงอยากแนะนำ 8เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ห้ามใช้งานเมื่อเกิดฝนตก

  โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ต : ไม่ใช้โทรศัพท์บ้าน หรือเล่นอินเทอร์เน็ตในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจทำให้ฟ้าผ่าลงมาที่เสาสัญญาณ หรือเสาอากาศที่อยู่นอกบ้าน และกระแสไฟจากฟ้าผ่าจะวิ่งมาตามสายโทรศัพท์ ทำให้ได้รับความเสียหาย รวมถึงยังทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายอีกด้วย

  คอมพิวเตอร์ : อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องปิดเป็นอย่างแรกๆ เนื่องจากมีการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟบ้านโดยตรง จึงอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ฉะนั้น หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว อย่าลืมถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

  วิทยุ : การฟังวิทยุ มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า เพราะหากเกิดฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าจะทำให้เกิดแรงดันสูง เคลื่อนตัวไปตามสายไฟฟ้าภายในบ้านเรือน

  โทรทัศน์ : ควรติดตั้งเสาอากาศให้มั่นคงแข็งแรง และห่างจากแนวสายไฟแรงสูง กะระยะว่าหากเสาอากาศล้ม หรือหักลงมา จะไม่โดนสายไฟแรงสูง การเปิดโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง มีความเสี่ยงสูงที่ฟ้าจะผ่าลงมายังเสารับสัญญาณ โดยเฉพาะเสาก้างปลา และติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกว่าหลังคาบ้าน หากที่บ้านหรืออาคารที่อยู่ไม่มีสายล่อฟ้า ก็ควรถอดสายอากาศออกจากทีวีทุกครั้ง (โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน) รวมถึงไม่เปิดทีวีขณะที่ฝนตกฟ้าร้องด้วย

  เครื่องทำน้ำอุ่น : ติดตั้งต่อสายดินให้เรียบร้อย และไม่ควรใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหากไม่มั่นใจว่าทำการต่อสายดินแล้วหรือยัง

  เครื่องปรับอากาศ : พอเข้าหน้าฝนก็ควรมีการตรวจสอบสภาพเครื่อง ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่ใช้ต่อเข้ากับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศต้องไม่ติดตั้งใกล้สาร หรือวัตถุไวไฟ

  โคมไฟสนาม : ต้องหมั่นดูแลตรวจสอบสภาพเปลือกสายไฟให้ดีอยู่เสมอ ตัวเสาโคมก็ควรต่อสายกลับไปที่แผงสวิตซ์แล้วต่อลงดิน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดิน เพื่อไม่ให้เกิดไฟรั่ว ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอันตรายได้

  สวิตซ์กริ่งไฟฟ้า : หากมือเปียกชื้น หรือยืนอยู่ในพื้นที่แฉะไม่ควรสัมผัสกริ่งโดยตรง เพราะจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดไฟดูดได้ ทางที่ดีควรติดตั้งสวิตซ์กริ่งไฟฟ้าที่กันฝน มีฝาแด และหมั่นตรวจตราให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ