=

TIPS วิธีปลูก และวิธีดูแลสับปะรดสี

  สับปะรดสี ไม้ประดับชนิดหนึ่ง ที่มีใบเป็นกลีบแข็งๆแผ่ออกข้างๆ ใบมีลวดลาย และสีสันที่สวยงาม นอกจากนี้ยังถือเป็นพันธุ์ไม้ประดับอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากดูแลง่าย ทนแล้งได้ดี ฉะนั้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการปลูกได้รู้วิธีการต่างๆ ตั้งแต่วิธีปลูก จนถึงวิธีการดูแลสับปะรดสี ขอเสนอ TIPS วิธีปลูก และดูแลสับปะรดสี

วิธีปลูกสับปะรดสี

  สามารถทำได้ทั้งการเพาะเมล็ด และการแยกหน่อ โดยวิธีการเพาะเมล็ดควรปลูกในกระบะที่มีขุยมะพร้าว เนื่องจากสับปะรดสีไม่ชอบดิน แต่หากใครปลูกโดยกันแยกหน่อ ขั้นตอนแรกให้แยกหน่อไว้ก่อน จากนั้นทาด้วยปูนแดง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง และเมื่อนำไปปลูกให้กดหน่อลงในกระถางที่มีกาบมะพร้าวสับเป็นท่อนๆรองอยู่ แต่ระมัดระวังอย่ากดไปลึกมาก

วิธีการดูแล

  1. ตำแหน่งและการจัดวาง  ควรจัดตั้งบริเวณที่โล่ง มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก โดยอุณหภูมิไม่เกิน 35องศา

  2. น้ำ  รดน้ำได้ตามปกติ แต่หากน้ำประปามีคลอรีนมาก จะทำให้บริเวณใบมีคราบขาวๆเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นทางที่ดี พักน้ำให้ตกตะกอนก่อนแล้วค่อยนำไปรด

  3. แสงแดด  สับปะรดสีชอบแสงแดด ควรให้ต้นสับปะรดสีได้รับแสงแดดในช่วงเช้าถึงช่วงสาย ทั้งนี้หากได้รับแสงที่มากหรือน้อยจนเกินไป อาจส่งผลเสียต่อใบของต้นได้