=

4 ขั้นตอน ทำความสะอาดผนัง ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง

  ผนังเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญของบ้าน ที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกต่างๆ ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล เช็ดถูทำความสะอาดอยู่เสมอๆ ฉะนั้น จึงอยากเสนอ 4ขั้นตอน วิธีการทำความสะอาดผนังให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

  1. ปัดฝุ่น  เริ่มด้วยการกำจัดสิ่งสกปรก และฝุ่นละอองต่างๆที่อยู่บนผนังด้วยแปรงปัดฝุ่น

  2. ถังน้ำ  เตรียมถังน้ำสำหรับการเช็ดทำความสะอาดให้พร้อม ถังแรกผสมน้ำยาทำความสะอาดให้พร้อม ถังแรกผสมน้ำยาทำความสะอาด ส่วนอีกถังเป็นน้ำสะอาด เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

  3. การเช็ดทำความสะอาด  หาผ้าเนื้อนุ่มๆสักผืนเช็ดทำความสะอาด โดยขณะเช็ดผนัง ควรเริ่มจากบริเวณด้านล่างไล่ขึ้นบน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยเช็ดบนผนังได้

  4. คลุมสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย  ขณะทำความสะอาดผนัง หากบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งของ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ควรหาผ้าสะอาดมาคลุมสิ่งของให้เรียบร้อย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้น้ำยาทำความสะอาดกระเด็นขณะเช็ดผนัง