=

TIPS วิธีป้องกันไฟดูด เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน

  อุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน โดยเฉพาะในบ้านเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ยิ่งเป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้านก็ควรเอาใจใส่ หมั่นตรวจสอบอย่าสม่ำเสมอว่าไม่ให้เกิดการชำรุด ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟในบ้าน จึงขอเสนอ TIPS วิธีป้องกันไฟดูด เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้าน

  1. อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านทุกชิ้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ หรือมีส่วนไหนที่ชำรุด ต้องซ่อมแซม เพราะหากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นชำรุดจะได้ทำงานซ่อมได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

  2. ขณะที่ร่างกายเปียกชื้น ไม่ควรสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดกระแสไฟรั่ว

  3. ในกรณีที่เราต้องใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่เปียก เช่น เครื่องซักผ้า ควรสวมรองเท้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและจะสามารถช่วยป้องกันไฟดูดได้