=

TIPS 10 วิธีป้องกันการเกิดไฟไหม้ และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

  ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาทเนื่องจากขาดความรู้วิธีการป้องกัน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งสิ้น ดังนั้นขึงขอเสนอ TIPS 10 วิธีป้องกันการเกิดไฟไหม้ และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

  1. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ หากชำรุดให้รีบซ่อมแซมโดยทันที

  2. เลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  3. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งานแล้วทุกครั้ง

  4. หมั่นตรวจสอบเตา และถังก๊าซหุงต้มให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ปิดวาล์วที่หัวถังทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

  5. หน้าต่างที่ติดเหล็กดัด ต้องมีช่องทางออกฉุกเฉินที่เปิดได้อย่างน้อย 1 บาน ทุกห้อง

  6. ควรติดตั้งถังดับเพลิงภายในบ้านในจุดที่เห็นเด่นชัด ปราศจากสิ่งกีดขวาง และคนในบ้านต้องใช้ถังดับเพลิงเป็นทุกคน

  7. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟ เพื่อช่วยป้องกันไฟฟ้ารั่ว และอัคคีภัย

  8. วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงไวไฟทุกชนิด ต้องเก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ

  9. เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ เช่นดับธูปเทียนให้สนิท

  10. ควรติดเบอร์โทร 199 และเบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิงในพื้นที่ ไว้ในที่ที่มองเห็นเด่นชัด

 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบ้าน

  1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ อย่าเปิดประตู-หน้าต่างออก เพราะออกซิเจนจะทำให้ไฟลุกไหม้มากขึ้น หากเส้นทางหนีไฟมีควันไฟปกคลุม ให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกหรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์มาครอบศีรษะ เพื่อป้องกันการสำลักควัน และให้หมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย

  2. ไม่ควรเข้าไปหลบหนีไฟบริเวณที่ที่เป็นจุดอับ เช่น ห้องน้ำ เพราะเป็นที่ที่มีหน้าต่างน้อย อาจสำลักควันไฟคลอกเสียชีวิตได้