=

Trick วิธีใช้ปลั๊กพ่วงอย่างปลอดภัย ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

  อัคคีภัยในหลายเหตุการณ์นั้นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากปลั๊กพ่วง เนื่องมากจากการใช้พ่วงอย่างผิดวิธี ใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการตรวจสอบความชำรุดของปลั๊กพ่วง จึงทำให้เกิดไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร และลามไป ทำให้เกิดไฟไหม้ได้

  1. ควรใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

  2. ไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วงแบบม้วนสายในตลับกลม ควรใช้แบบรางที่มีสวิตซ์เปิด-ปิด และฟิวส์ช่วยป้องกันการใช้ไฟเกิน

  3. ห้ามนำปลั๊กพ่วงที่ชำรุดมาใช้งาน

  4. ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก เช่น ตู้เย็น ปั๊มน้ำ ควรเสียบกับเต้ารับโดยตรง

  5. ห้ามนำรางปลั๊กพ่วงไปติดตั้งแบบถาวร หรือเดินสายไฟปลั๊กพ่วงติดกับผนังห้องฝ้าเพดาน ใต้พื้น และใต้พรม เพราะปลั๊กไฟถูกออกแบบมาให้สำหรับใช้งานชั่วคราว

  6. ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบกับปลั๊กพ่วงต้องแน่น ไม่หลวม

  7. ไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วงกันหลายเส้น เพื่อให้สายยาวขึ้น

  8. ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ และควรถอดปลั๊กพ่วง ออกจากเต้าเสียบหลักที่ผนัง อย่าเสียบทิ้งไว้

  9. ควรปิดสวิตซ์ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วง เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ

  10. ถ้ามีสิ่งผิดปกติขณะใช้งาน เช่น สายไฟร้อน มีเสียงดัง เกิดประกายไฟ ให้หยุดใช้งานทันที แล้วปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊กพ่วงที่ติดกับผนังออกเพื่อความปลอดภัย