=

TIPS ประเภทลูกบิดประตู และวิธีซ่อมเมื่อมีปัญหา

  ลูกบิดประตู อุปกรณ์สำคัญที่ทุกบ้านต้องมี เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ซึ่งลูกบิดประตูนั้นมีอยู่หลายหลาก ให้เลือกใช้ประเภทตามการใช้งาน ฉะนั้น จึงอยากเสนอ TIPS ประเภทลูกบิดประตู และวิธีซ่อมเมื่อมีปัญหา

ประเภทของลูกบิด

  1. ลูกบิดทั่วไป  นิยมใช้กับประตูบ้าน สามารถล็อคได้จากด้านในและปลดล็อคได้จากกุญแจด้านนอก เน้นเรื่องความปลอดภัย

  2. ลูกบิดทางผ่าน  เหมาะกับประตูทางผ่านที่ไม่ได้ต้องการล็อคแน่นหนามาก

  3. ลูกบิดห้องน้ำ  เป็นการล็อคจากด้านใน ส่วนด้านนอกนั้นสามารถเปิดได้ด้วยกุญแจ หรือเหรียญ เพื่อความสะดวก และความปลอดภัย หากมีเหตุฉุกเฉินจะได้ทำการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

  4. ลูกบิดโรงแรม  ด้านนอกสามารถปลดล็อคได้จากกุญแจเท่านั้น ส่วนด้านในสามารถเปิดได้ตลอดเวลา

วิธีการซ่อมลูกบิดประตู

  1. ลูกบิดค้าง  หากลูกบิดที่ใช้ ปุ่มล็อคด้านในเป็นแบบนูนขึ้น ให้จับปุ่มล็อคให้แน่น กดลง แล้วหมุนปุ่มล็อคขึ้น แต่ถ้าหากบ้านไหนใช้ปุ่มล็อคแบบมีร่องตรงกลาง ใช้นิ้วกดให้ตรงร่อง แล้วหมุนขึ้น

  2. ลูกปิดเปิดไม่ออก  หาเข็มเล็กๆที่ใช้เย็บผ้า แทงเข้าไปในรูที่อยู่คอลูกบิดด้านใน พร้อมหมุนลูกบิดไปด้วย พอเปิดประตูได้ ถอดมือจับลูกบิดด้านในออก ใช้เข็มแทงรูคอลูกบิด ดึงมือจับออกแล้วนำน้ำมันหล่อลื่นไปฉีด หลังจากนั้นนำมือจับไปใส่ดังเดิม

  3. ลูกบิดคลอน  หมุนฝาครอบลูกบิดข้างนอกให้แน่น หากบิดจนสุด แล้วลูกบิดคลอนอยู่ สกรูด้านในอาจจะคลายตัว ทางแก้คือ ถอดมือจับด้านใน และฝาครอบออก ใช้ตะปูแทงรูคอลูกบิดด้านใน แล้วใช้ไขควงขันสกรูข้างในให้แน่น พอเสร็จใส่ฝาครอบคืนให้เรียบร้อยดังเดิม