=

TIPS 5 วิธีตรวจงาน ทาสีได้ด้วยตัวเอง

  หลายๆคนมักเลือกการทาสีห้องใหม่ เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ เพิ่มสีสันความสวยงามให้กับห้อง แต่จะรู้ได้อย่างไร ว่าทาสีได้ดี เก็บงานได้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทาสีด้วยตัวเอง หรือจะจ้างช่างทาสีมาทาก็ตาม ก็อาจมีปัญหา หรือในบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อย จะได้ทำการแก้ไขได้ทันที ฉะนั้น จึงอยากเสนอ TIPS 5 วิธีตรวจทานงานทาสีได้ด้วยตัวเอง

  1. หากช่างทาสีมีหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมผนัง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจดูให้แน่ใจ ว่าผลงานที่ออกมานั้นเรียบร้อยดี ต้องแน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอ ในขณะที่คุณตรวจงาน แต่อย่าเชื่อเพียงแค่สายตาเท่านั้น ให้ลองใช้มือลูบผนังดูว่ามีข้อบกพร่องใดบ้าง

  2. หากคุณเห็นการตัดขอบที่ไม่เรียบร้อย สีหยด มีรอยแปลง หรือสีที่กระเด็น คุณควรแจ้งให้ช่างสีทราบทันที เพื่อทำการแก้ไข

  3. ผลงานที่ สีเรียบเนียน และปราศจากรอย ไร้ข้อบกพร่องใดๆนั้น อาจทำได้ยาก แต่ช่างสีที่มีประสบการณ์ก็ควรทำได้

  4. ช่างทาสีที่ดี มักทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จงาน

  5. หากคุณไม่พอใจกับผลงานที่ได้รับ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ และควรแจ้งให้ช่างสีทราบเพื่อทำการแก้ไข