=

“ธรรมชาติ”ในบ้าน

1.จัดพื้นที่

จัดพื้นที่เล็กๆให้มีที่ว่ากระถางต้นไม้ ควรเป็นพื้นที่ใกล้หน้าต่าง เพราะต้นไม้จะได้สังเคราะห์แสงได้

ควรจัดพันธ์ต้นไม้ตามสภาพอากาศในแต่ละห้อง เพราะต้นไม้ชอบอากาศที่แตกต่างกัน

2.พันธ์ต้นไม้

ควรเลือกพันธ์ต้นไม้ที่ชอบความแตกต่างในแต่ละห้อง เช่นห้องน้ำ ควรเลือกต้นไม้ที่ชอบความชื้น เช่น

เดหลี ซานาดู เสน่ห์จันทร์แดง เฟิร์นบอสตัน ในห้องนั่งเล่น ควรเลือกต้นไม้ที่เหมาะกับห้องนั่งเล่น เช่น

ยางอินเดีย หางจระเข้ หมากเหลือง จั๋ง มอนสเตอร่า ตีนตุ๊กแก

3.การดูแลรักษา

ควรดูแลรักษาต้นไม้ตามความเหมาะสมของต้นไม้ เช่น ต้นเฟิร์นบอสตัน ชอบความชื่นมากๆควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 2ครั้ง  ต้นตีนตุ๊กแก ชอบแดดเยอะ ควรเอาไปไว้ตรงหน้าต่างให้แดดส่องตลอดเวลา