=

กำจัดเชื้อราผนังห้อง

1.แปรงสีฟันและแอลกอฮอล์

นำแปรงสีฟันที่แห้งขัดราออกให้หมดอย่างเบามือ จากนั้นใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดตรงที่มีเชื้อราเบาๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตขึ้นได้อีกครั้ง

2.น้ำยาฟอกขาวขาว                                                                                               นำน้ำยาฟอกขาวหรือผงฟอกขาวซึ่งเป็นสาร Hypochlorite ที่มีส่วนผสมของคลอรีนซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ นำมาผสมน้ำในอัตราน้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน นำมากรอกใส่ขวดสเปรย์เพื่อพ่นใส่ผนังส่วนที่มีเชื้อรา จากนั้นเช็ดด้วยน้ำเปล่าอีกรอบแล้วจึงใช้แปรงสะอาดขัดราออกอีกครั้ง ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรนำคลอรีนเพียวๆ แบบที่ใช้ในสระว่ายน้ำมาใช้ เพราะมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งานได้

3.แอลกอฮอล์เข้มข้น

ในกรณีที่เพิ่งเริ่มมีเชื้อราเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำแอลกอฮอล์ที่มีค่าความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ ราดลงบนจุดที่เกิดเชื้อรา ซึ่งวิธีนี้ควรทำในพื้นที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่านั้น และควรสวมผ้าปิดปาก แว่นตา และถุงมือขณะลงมือทำความสะอาดด้วย

4.น้ำยาป้องกันเชื้อรา และสีทาบ้านป้องกันเชื้อรา

หลังจากกำจัดเชื้อราผนังห้องออกจนหมดแล้ว ควรปล่อยผนังส่วนนั้นให้แห้งสนิทสัก 1 – 2 วัน แล้วจึงทาน้ำยาป้องกันเชื้อรา ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก จากนั้นทาสีทาบ้านที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราทับ 2 – 3 รอบ โดยมีข้อควรระวัง คือ ไม่ควรทาสีหรือแล็กเกอร์ทับลงบนผนังที่มีเชื้อราโดยตรง เพราะจะทำให้เชื้อราคงอยู่บริเวณนั้น ไม่หายไปไหน