=

สตูดิโอ

1.ฉากหลัง
ฉากหลังภาพพื้นหลังตอนถ่ายภาพ หรือถ่ายทำคลิปวิดีโอ ทั้งฉากเขียว หรือฉากขาว ฉากหลังเป็นฉากรับแสงทำให้สิ่งๆนั้นเด่นขึ้นมา

2.ไฟ 
แสงที่ทำให้สิ่งๆนั้นเด่นขึ้นมา ไม่จำเป็นตั้งเป็นแสงขาวอย่างเดี่ยวก็ได้ 

3.กล้อง
กล้องถ่ายภาพหรือกล้องมือถือก็ได้ ถ่ายภาพเก็บรายละเดียดต่างๆของภาพ เพื่อนำไปขายหรือนำไปตัดต่อใส่เอฟเฟคต่อ