=

ห้องนอน ไม่ใช่แค่นอน

1.สไตล์แต่งห้อง
ห้องนอนของเราเป็นสไตล์ไหน สไตล์ที่เราแต่งห้องไว้ 

2.มุมถ่ายภาพ 
มุมที่ถ่ายภาพ ที่สามาถดึงความสวยงามของห้องเราออกมาได้ เช่น ถ่ายตรงหน้าต่าง นั่งถ่ายบนเตียง มุมห้อง

3.แสง/ไฟ 
แสงสี ที่ทำให้ห้องเราสวยงามขึ้น มีมุมมีแสง ทำให้ภาพเราสวยขึ้น