=

ดอกไม้ ต้นไม้ดูดความชื้น

1.ลิ้นมังกร
 เป็นต้นไม้ดูดความชื้นอีกชนิดหนึ่งที่หลายบ้านชื่นชอบ เนื่องจากรูปร่างที่ดูมีเอกลักษณ์ ไม่รก ไม่เกะกะ และยังดูแลง่ายมาก จะปลูกในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ 

2.ไอวี่อังกฤษ
 มีการศึกษาในปี 2005 พบว่าไอวี่อังกฤษสามารถลดเชื้อราในอากาศได้ถึง 78% ในเวลา 12 ชั่วโมง ไอวี่อังกฤษเป็นพืชที่ดูแลง่ายมาก ต้องการแสงน้อย การปลูกภายในอาคารควรใส่กระถางและมีหลักให้เลื้อยได้ หรือแขวนไว้ให้มันเติบโตย้อยลงมา ข้อควรระวังเช่นเดียวกับเดหลี คือ ไอวี่อังกฤษเป็นพิษต่อคนและสัตว์เมื่อรับประทาน และเมื่อสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการผิวหนังอักเสบได้

3.เฟิร์นบอสตัน
เป็นพืชที่ชอบความชื้นมาก สามารถดูดความชื้นในอากาศได้เป็นอย่างดี

4.มอนสเตอร่า
การปลูกต้นมอนสเตอร่าในร่มนั้นก็ยังช่วยดูดซับสารพิษ เพิ่มออกซิเจนในอากาศและยังทำให้บ้าน ห้องนอน