=

4 Item อุดรูตะปูบนผนัง ให้เรียบเนียน

  1. สีเทียน  ทำการเลือกโทนสีของสีเทียนให้ใกล้เคียงกับผนังมากที่สุด จากนั้นนำสีเทียนไปกดตรงบริเวณที่เป็นรูจนเนื้อของสีเทียนเต็มรู พอเสร็จเช็ดบริเวณด้านนอกให้เรียบเนียน ถือเป็นอันเสร็จ

  2. สบู่ก้อน  เพียงแค่นำน้ำสะอาดลูบบนสบู่ หลังจากนั้นนำสบู่ถูตรงปากรู ทำไปเรื่อยๆจนเนื้อสบู่เข้าไปในรูจนเต็ม สุดท้ายเช็ดทำความสะอาดบริเวณภายนอก ปัดเศษสบู่ให้เรียบร้อย

  3. เบกกิ้งโซดา  นำเบกกิ้งโซดาที่ผสมกับกาวสีขาวไปใส่ในรูให้เต็ม แล้วใช้เกรียงปาดให้เรียนเนียน จากนั้นทาสีบริเวณรูให้ใกล้เคียงกับสีผนังให้มากที่สุด

  4. สีโป๊วผนัง  นำสีโป๊วผนังไปฉาบตรงรูตะปู พออุดรูเสร็จ ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ และนำสีที่ใกล้เคียงกับผนังมาทาเป็นอันเสร็จ