=

27 เบอร์โทรฉุกเฉิน รู้ไว้อุ่นใจกว่า

  1. แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191

  2. แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199

  3. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192

  4. อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196

  5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

  6. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วรชิรพยาบาล โทร. 1554

  7. ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555

  8. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192

  9. สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556

  10. สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

  11. การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130

  12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

  13. การประปานครหลวง โทร. 1125

  14. การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

  15. ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

  16. ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111

  17. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166

  18. ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

  19. สายด่วนประกันภัย โทร. 1186

  20. สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

  21. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

  22. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348

  23. การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

  24. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545

  25. สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)

  26. สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644

  27. ศูนย์ผู้พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192