=

Item ที่ควรมีติดบ้านไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน!

  1. ชุดปฐมพยาบาล

  สิ่งสำคัญที่ต้องมีติดบ้านไว้เลยก็คือ ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์ทำแผล ยาสามัญประจำบ้าน เผื่อใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุภายในบ้าน

  2. ไฟฉาย

  ในยามค่ำคืนหากบ้านเกิดระบบไฟขัดข้อง ไฟดับนานหลายชั่วโมง อุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยให้แสงสว่างในเวลาแบบนี้ก็คือ ไฟฉาย ตัวช่วยสำคัญ ที่ช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

  3. น้ำ

  เตรียมนำดื่มสำรองไว้ภายในบ้าน รวมถึงการรองน้ำใส่โอ่งหรือถังน้ำเตรียมไว้ เผื่อเกิดเหตุระบบน้ำภายในบ้านชำรุด จะได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน

  4. กล้องวงจรปิด

  ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราอุ่นใจขึ้นมากค่อนข้างมากเลยทีเดียว เพราะหากเกิดเหตุอะไรขึ้น กล้องวงจรปิดถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้เป็นหลักฐานได้