=

TIPS ปลูกฟักทองไว้กินเอง

ขั้นตอนการปลูกฟักทอง

  1. เตรียมเมล็ดที่สมบูรณ์ นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

  2. เตรียมดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ขุดหลุมลึก 2-4เซนติเมตร หย่อนเมล็ดหลุมละ 3เมล็ด

  3. จากนั้นกลบดิน รดน้ำ ระวังอย่าให้น้ำมากจนแฉะเกินไป จากนั้นนำฟางมาคลุมเพื่อกักเก็บความชื้น

  4. เมื่อต้นฟักทองเริ่มมีใบงอกประมาณ 7-10วัน หากพบต้นที่มีสภาพไม่แข็งแรงให้ถอนทิ้ง

  5. หาไม้หลักมาปักข้างๆที่ปลูก ในช่วงเจริญเติบโตภายใน 7-10วัน แล้วใช้เชือกผูกกับรั้วบ้านหรือทำเป็นซุ้มเตี้ยๆ

  6. ผ่านไปสัก 1-2เดือน ต้นฟักทองจะออกดอก โดยจะมีทั้งดอกตัวเมียและตัวผู้ โดยที่ดอกตัวผู้จะล่อแมลงมาผสมเกสรระหว่างดอก

  7. อีกไม่กี่สัปดาห์ ฟักทองก็จะเริ่มออกผลใต้ดอกตัวเมีย

การดูแล

  1. การรดน้ำ  ให้รดน้ำบริเวณโคนฟักทอง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนเถาและใบ ส่วนในตอนเช้า รดน้ำให้ต้นฟักทองแบบชุ่ม แต่ต้องระวังอย่าให้แฉะเกินไป

  2. ดูแล  ให้ใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ และพรวนดินอย่างเบามือในช่วงแรก เป็นการช่วยกำจัดศัตรูพืชได้