=

Trick ดูแลเตารีดให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

  1. สายไฟ

  ในขณะที่กำลังรีดผ้าอยู่นั้น ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของสายไฟสัมผัสกับความร้อนจากตัวเตารีด เพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดของเปลือกฉนวน

  2. การพรมน้ำ

  เสื้อผ้ากำลังจะรีด ควรพรมน้ำให้พอดี อย่าพรมน้ำมากไฟ เนื่องจากจะทำให้เตารีดต้องใช้ความร้อนที่สูงขึ้น ส่งผลให้เสียค่าไฟเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

  3. ตัวเครื่องเตารีด

  หมั่นตรวจเช็คสภาพตัวเครื่องเตารีดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และหากมีส่วนไหนที่ชำรุดให้ส่งซ่อมทันที