=

3 สิ่ง เตรียมให้พร้อม ก่อนนำสัตว์มาเลี้ยงในบ้าน

  1. พื้นที่

  จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน เพราะแต่ละบ้านเลี้ยงไม่เหมือนกัน อย่างเช่น บางบ้านเลี้ยงในบ้าน บางบ้านเลี้ยงนอกบ้าน ขึ้นอยู่กับเจ้าของแต่ละคน รวมไปถึงพื้นที่ในการเดินเล่นออกกำลังกาย เพื่อให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกเครียด

  2. ความสะอาด

  เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสัตว์เลี้ยง ก็ควรดูแลรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เรียบร้อย เช่น จาน อาหาร ถ้วยน้ำ อุปกรณ์อาบน้ำ ที่นอน และอื่นๆ  เพื่อให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  3. การดูแล

  ก่อนที่จะรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงสักตัว ก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลต่างๆให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะ นิสัยใจคอ พฤติกรรม อาหาร การดูแล สถานที่ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงตัวน้อยให้ได้ดีที่สุด