=

4 ขั้นตอน จัดตู้เก็บของในห้องครัว ให้ดูดีน่าใช้งาน

  1. นำของทั้งหมดออกจากตู้

  เพื่อที่จะง่ายต่อการคัดแยกของที่หมดอายุออกมา เพื่อนำไปทิ้ง จะได้ไม่เผลอใช้งาน หรือรับประทานเข้าไป

  2. จัดหมวดหมู่

  หลังจากที่นำของในตู้ออกมาแล้ว ให้แยกของจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ขนม เครื่องปรุง ของแห้ง หรืออื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้งานนั่นเอง

  3. ทำความสะอาด

  นำผ้าสะอาดมาชุบน้ำ เช็ดทำความสะอาดคราบฝุ่นและคราบสิ่งสกปรกต่างๆ บริเวณภายในตู้เก็บของให้เรียบร้อย

  4. จัดเรียงของเข้าตู้

  รอจนกว่าตู้เก็บของจะแห้ง จากนั้นก็นำของจ่างๆที่จำแนกเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วกลับเข้าไปในตู้ให้เรียบร้อย