=

TIPS 13 วิธีป้องกันไฟดูด ลดอุบัติเหตุ

  อุบัติเหตุนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ยิ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในทุกๆวัน ฉะนั้น จึงอยากเสนอ TIPS 13วิธีป้องกันไฟดูด เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

  1. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ หากมีการชำรุดก็ควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดนั้นให้เรียบร้อย

  2. ควรวางสายไฟให้พ้นทางเดิน และในบริเวณที่มีสายไฟวางอยู่ไม่ควรจะวางสิ่งของหนักๆทับ

  3. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน้ำ

  4. ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง หากไม่มีความรู้ในการซ่อม

  5. ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับเต้าเสียบปลั๊กไฟตัวเดียวกัน

  6. ต่อสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด (เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำและความร้อน เช่น เตารีด ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้ทำน้ำเย็น จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า เพราะกระแสไฟฟ้า จากฟ้าผ่าจะไหลลงสู่พื้นดินโดยตรง) เพื่อให้ไฟฟ้าลงดิน

  7. อย่าแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อร่างกายเปียกชื้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายได้สะดวก

  8. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

  9. หลังจากใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ควรปิดสวิตซ์ไฟฟ้า และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เนื่องจากหากไม่ถอดปลั๊กจะมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียน อาจทำให้เกิดความร้อนสูง ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหายได้

  10. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์ เป็นต้น

  11. เพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า หากเกิดฟ้าผ่าควรปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทันที รวมทั้งดึงสายโทรศัพท์ ออกจากเครื่องทุกครั้ง และงดเว้นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า

  12. กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ ก่อนนำไปใช้งานควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งทุกครั้ง เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

  13. หากฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วม ควรรีบตัดกระแสไฟฟ้า ที่แผงสวิตซ์รวมทันที