=

4 เหตุผล ควรวางต้นไม้บนโต๊ะทำงาน

ต้นไม้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้

  ผลการวิจัยจากมหาลัย Exeter พบว่า เพียงแค่จัดวางต้นไม้ไว้บนทำงาน แม้เพียงต้นไม้ต้นเล็กๆก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่า

ช่วยฟอกอากาศในที่ทำงานให้สดชื่นขึ้น

  เป็นความจริง ที่ต้นไม้สามารถฟอกอากาศให้สดชื่น และยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้น แต่ก็จะขึ้นอยู่กับพันธ์ไม้แต่ละชนิดที่เลือกด้วย ผลการวิจัยจากนาซ่า พบว่า ต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นตีนตุ๊กแกฝรั่ง ต้นเศรษฐีเรือนใน และต้นเยอบีร่า สามารถช่วยกรองสารพิษอย่าง ไตรคลอโรเอทิลีน สารระเหยฟอร์มาลดีไฮด์ หรืออีกชื่อที่รู้จักกันดีคือ สารฟอร์มาลีน และเบนซีน สารอินทรีย์ระเหย ตัวการก่อมะเร็ง ได้เป็นอย่างดี

มีความสุขมากขึ้น

  การที่มีต้นไม้รายล้อมจะช่วยทำให้คุณมีความสุข เครียดน้อยลงได้ นิตยสาร Psychology Today ได้กล่าวไว้ว่า ต้นไม้จะช่วยลดระดับความดันในเลือด ช่วยคลายความวิตกกังวล บรรเทาความเครียด และช่วยเพิ่มความสบายใจในการทำงาน สำหรับวันแย่ๆ อย่างน้อยต้นไม้ก็สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นใจให้คุณได้บ้าง

ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

  ผลงานวิจัยพบว่า สำหรับงานที่ต้องการความครีเอทีฟ ใช้ไอเดียมากๆจะมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น หากมีต้นไม้วางไว้บริเวณสายตา จะช่วยให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า มีวิสัยทัศน์ที่ลุ่มลึก และคิดต่างได้มากกว่า